uppdrag & Vision

Dela med oss av vår kunsksap för att öka medvetandet bland företag som köper digitala tjänster

Med fler och fler aktörer som försöker att göra mest av minst, förtvinas sakta men säkert ryktet av utveckling inom webb. Det är tråkigt att konstatera det faktum att majoriteten av de digitala produkter som säljs idag, bygger på förprogrammerade och sedan minimalt modifierade mallar.

Vårt uppdrag är att motarbeta denna utveckling genom att dela med oss av vår kunsksap för öka medvetandet bland företag för att bevisa värdet av skräddarsydda lösningar där kundens behov och målgrupp finns i fokus. Vi ser oss gärna i samtal med berörda personer i full fart med att analysera vilka områden som kan förbättras och vilka de primära fokusområdena är.

Vår vision är att ta oss an projekt som vi med integritet och engagemang kan stå för, och som på ett eller annat sätt kan tänkas ha en positiv funktion i samhället.

För oss som har varit med och format Leyout och byggt vidare på denna vision är det lätt att förstå vår historia, mentalitet och varumärke. På denna sida vill ge dig som besökare, en chans att lära känna oss lika väl som vi känner oss själva.

Vi strävar efter att vara sveriges mest pålitliga företag

Leyout®

Varumärket, namnets bakgrund och betydelse.

Leyout är ett varumärke registrerat i samtliga EU-länder och Storbritannien. Namnet bygger på två engelska ord som är sammankopplade och som står för hur vi tänker.

Namnet beskriver hur vi vill jobba och hur händelseförloppet ser ut, från koncept till leverans: Att först plantera alla tankar, förslag, måsten och önskemål för att sedan kombinera, och paketera dessa till ett slutresultat. Namnet Leyout hänvisar också till ordet Layout som inom grafisk design används som ett namn för ritning, skiss eller arrangemang.

Namnet Leyout är ett resultat av vår arbetsmodell och är, när man lärt sig det, mycket logiskt. Leyout är ett namn komponerat av två olika ord Ley som på engelska, indirekt, betyder arable land, engelska för odlingsbar eller odlingsbar mark. Och Outcome som på engelska, direkt översatt betyder en slutprodukt eller slutresultat eller en slutsats som nås genom en process med logiskt tänkande.

En företag under ständig tillväxt

företaget

Flera kompetenta uppdragstagare blir tillsammans en kraftfull konstellation - Leyout

När flera personer göra samma saker, och dessutom väldigt bra kan värdet av att slå dessa samman vara mycket slagkraftigt. Bildande av detta stärker naturligtvis marknadsposition men det ger också ett ökat affärsvärde i framtida samarbeten.

När Leyout formades under det tidigare namnet Combox var det mer av traditionell reklambyrå där det saknades spetskompetens till följd av ett utbud med allt från tryckdesign till annonsering i sociala medier. Sedan 2017 visas det tydligt att företag med etabalerade digitala kanaler och profiler inte bara klarar sig bättre än de som inte har samma grund, utan även mcyket bättre än tidigare.

Under 2019 gick aktiebolaget från en reklambyrå till ett konsultföretag inom Informationsteknik och digital kommunikation. I samband med denna övergång byttes även namnet fråb Combox till Leyout. Idag har Leyout ett flertal kompetenta konsulter med olika spetskompetenser i sitt nätverk.

Under år 2020 ökade Leyout sin omsättning med nästan 300% och har i samband med detta förstärkt sin position på marknaden.

Hur det fungerar att anlita Leyout

Vi sköter hela processen, inleder med analys och projektplan och tillsätter sedan rätt person för uppdraget.

01.
ANALYS & FÖRDJUPNING

Vi förjdupar oss verksamheten och gör en nogrann analys av målgrupp och behov.

02.
PROJEKTERING

En nogrann projektplanering sätts sammans i agil dialog med kund tills att alla är överens.

03.
utveckling

En uppdragsgivare med rätt kompetens tillsäts för projektets utveckling efter arbetsplan.

04.
LEVERANS

Produkt paketeras, en fullständig utvärdering görs och skickas till projektledare som levererar.

arbetsmodell

Agila dialoger med uppdragsgivare och djugående analyser av behov och målsättningar

Att förklara Leyouts funktion i det moderna sammhället gör vi genom att använda vår numer välkända fras, den digitala motorn. En katalysator som rivstartar projekt med en djupgående analys och projektering med uppritning av uppdragets riktlinjer och kravspecifikation.

Genom att hålla en agil dialog med uppdraggivaren(kund) om projektets omfattning och innehåll kan vi tillsätta en eller flera uppdragstagare med rätt kompetens för uppdraget. Som slutkund behöver du aldrig tänka på förhandling eller dialog med flera personer, utan istället tillsäts alltid en utvald projektledare som är med i alla led av projektet.

Utav flera fördelar är kanske en av de mest framträdande, priset. Att som kund alltid betala en fast taxa innebär att du enkelt kan hålla koll på utgifterna och tidsåtgången. Det blir enklare att vara delaktig och helt utan bekymmer.

Med Leyout får du alltså de mest kompetenta konsulterna på marknaden men genom endast ett och samma bolag, en långsiktig partner som hjälper er med all utveckling inom digital kommunikation och där inga utmaningar är för stora, med en konsekvent och pålitlig projekteledare. Alltid till ett och samma pris utan överaskningar.

En företag under stabil tillväxt

Affärsutveckling

Vi strävar efter att vara sveriges mest pålitliga företag med en konsekvent arbetsmodell som involverar kunden.

Vår utveckling har som många andra företag en resa med både mer och mindre lyckade försök till förbättring. Leyout är nu en modern konsultföretag som arbetar med både interna och externa konsulter men har tidigare presenterats som en traditionell reklambyrå med ett bredare utbud och tjänster som involverat tryckdesign och grafisk formgivning.

Sedan bolagets start har vi alltid strävat mot målet om att vara sveries mest pålitliga företag. Ett företag som i anlitandet av en konsult för ett nytt digitalt uppdragt alltid ska kunna presentera seriösa affärsförslag med kundens förfrågan i fokus, offerter som speglar kundens alla önskemål och som innehåller en nogrann tidsuppskattning av projektets arbetsförlopp, en text om arbetsmodellen som kommer att följas och en introduktion om den potentiella projektledaren och dennes erfarenhet. Vi tror att man genom tydlighet i dialog med kund och samarbetspartners vinner förtroende och med det refereras till, ett påitligt företag.

Visionen om att vara sveriges mest pålitliga företag är inte bara relaterat till hur vi vill uppfattas hos potentiella kunder utan lika viktigt är det för oss som arbetsgivare och även förmedlare av tjänster vara ett företag som det talas bra om och som har ett högt anseende på arbetsmarknaden, av andra arbetsgivare och rekryteringsbolag men framförallt för arbetstagaren.

Karriär

karriär

Att jobba med oss ska vara utvecklande och delaktigt

Det tåls att skrytas om våra frukostmöten på måndagar när vi dukar upp för fest framt till lunch med krispiga kex och ett smörgåsbord som heter tåla. Men vdet är mer än det som gör oss till en lukrativ arbetsgivare.

På Leyout är alla delaktiga och det finns inget vi och dem. Vi tror på att alla ska involveras i beslut, oavsett om man varit med från start eller är på sin första praktikvecka. Vi har utvecklats som en grupp och tror på att fortsätta göra det i framtiden också. Vi delar tankar med varandra, utbyter konstruktiva tankar och idéer och vågar säga till om det är något som inte känns rätt. För att summera kulturen i våra kanaler, så är det högt till tak, våga vara uppriktiga och att behandla andra som man själv vill bli behandlad.

Vi vill att alla ska känna sig välkomna. Det spelar ingen roll var man kommer ifrån, vad man tror på eller var man bor. Det är business first med fokus på vad vi gör när vi jobbar tillsammans.

Covid-19 och de åtgärder vi tar

Till följd av virusets utbrott i Sverige har vi valt att tillsvidare jobba hemifrån. Det innebär att kontoret är stängt och eventuella leveranser hänvisas till postadress. För att vi ska kunna erbjuda samma höga kvalitet av digitala tjänster använder vi olika lösningar för intern kommunikation. Bland annat finns vi på Slack och bjuder gärna in dig som vill hänga med i vårt händelserika flöde.